This is a free Purot.net wiki
  • View:

8. luokka

Sisältö

Kurssilla käytetään oppikirjaa lähdemateriaalina ja apuna itseopiskelussa.

Kurssilla käsitellään seuraavia asioita:

1. Atomi 

2. Jaksollinen järjestelmä

3. Ionisidos

4. Kovalenttinen sidos ja metallisidos

5. Reaktioyhtälö

6. Hapot

7. Emäkset

8. Neutraloituminen ja suolat

9. Metallit

10. Metallit jalostus ja käyttö

11. Jalot ja epäjalot metallit

12. Sähkökemiaa

13. Korroosia

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.