This is a free Purot.net wiki
  • View:

2. Hiilivedyt

Etsi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä on hiilivedyt?

2. Miten hiili sitoutuu toisiin atomeihin?

3. Miksi hiilenyhdisteitä on miljoonia?

4. Miten eroaa toisistaan rakennekaava ja molekyylikaava?

5. Miten isomeria näkyy hiilivety-yhdisteissä?

6. Mitä ovat alkaanit, alkeenit ja alkyynit? Miten ne eroavat toisistaan?

7. Mitä ovat tyydyttyneet ja tyydyttymättömät hiilivedyt?

 JOKERI

Mitä ovat sykliset hiilivedyt?

Kuinka monta isomeeria on hepteenillä?

Millainen on bentseenin rakenne?

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.