This is a free Purot.net wiki
  • View:

5. Reaktioyhtälö

Elefantin hammastahna (DEMO)

  • Mistä tiedät, että kemiallinen reaktio tapahtuu?
  • mikä on lähtöaine?
  • Mitä saadaan reaktiotuoteeksi?
  • Mitä muuta muodostuu?
  • Miten energia liittyy reaktioon?

TYÖ 1. Liukenemislämpötutkimus

Tutki liukenemisessa tapahtuvia lämpötilanmuutoksia, kun natriumhydroksidia ja ammoniumkloridia liuotetaan veteen.

Havainnot:

Muistiinpanot

  • Tee monisteesta kpl 1

 

TYÖ 2. Reaktiosta reaktioyhtälöksi

Tee seuraavat kemialliset reaktiot yksi kerrallaan. Kirjoita jokaisesta reaktioyhtälö sanallisesti ja kemiallisin merkein.

a) hopeanitraatin ja natriumjodidin välinen reaktio

b) magnesiumnauhan reaktio suolahapon kanssa

c) vetykaasun palaminen (edellisessä reaktiossa syntyi vetyä)

d) hiilen (puun)  palaminen

Muistiinpanot

  • tee monisteesta kpl 2
  • katso video
  • tee monisteesta kpl 3

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

tee tehtävät 4,5,7 ja 9 (sivu 42)
tiikalli tiikalli   (07.10.2013 12:18)