This is a free Purot.net wiki
  • View:

7. luokka

RYHMÄTYÖT

1. vaihe: Kontekstin luominen

  • laadi miellekartta aiheesta omassa ryhmässäsi
  • tutustu toisten ryhmien tekemiin miellekarttoihin ja lisää niihin lisäajatuksia, jos mahdollista
  • katso video annetusta aiheesta ja kirjaa samalla ylös tärkeitä asioita tai ajatuksia,mitä se herättää

2. Vaihe: Omaan aiheeseen syventyminen

Jakakaa aihe osa-alueisiin ja jokainen kokoaa omasta aiheesta tärkeimmät asiat

  • Esiintyminen 
  • Ominaisuudet
  • valmistus
  • käyttö

3. Vaihe: Tietojen kokoaminen 

tietojen yhdistäminen ja uuden käsitekartan luominen 

Ryhmä miettii,millä tavalla esittelee työtään.

 

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.