This is a free Purot.net wiki
  • View:

1. Reaktiot ja tasapaino

Käsitteitä

  1. irreversiibeli reaktio: vain yhteen suuntaan tapahtuva reaktio, jossa kaikki lähtöaineet muuttuvat reaktiotuotteiksi. Esimerkiksi palaminen
  2. reversiibeli reaktio: Etenevän reaktion lisäksi tapahtuu myös käänteinen eli palautuva reaktio, jossa kaikki lähtöaineet eivät muutu täysin lopputuotteiksi vaan osa muodostuneista lopputuotteista hajoaa takaisin lähtöaineiksi.
  3. homogeeninen tasapainotila: Kaikki reagoivat aineet ovat samassa olomuodossa.
  4. heterogeeninen tasapainotila: Tasapainotila syntyy eri olomuotojen välille. 
  5. reaktion kinetiikka: Eli millä nopeudella reaktio tapahtuu

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Tehtävät 4-7
tiikalli tiikalli   (28.11.2013 17:56)