This is a free Purot.net wiki
 • View:

8. Neutraloituminen ja suolat

Johdanto

Mikä aiheuttaa happamuuden?

Mikä aiheuttaa emäksisyyden?

Millainen on liuos, joka ei ole hapanta eikä emäksistä?

Miten happamuutta voidaan vähentää?

Mitä sana suola tuo sinulle mieleen?

Missä suoloja voidaan käyttää?

Työ 1. Hapon ja emäksen yhdistäminen s.61

Havainnot:

Neutraloituminen:

 • hapon vetyioni H+ ja emäksen hydroksidi ioni OH- yhdistyvät muodostaen vettä
 • H+ + OH-  --> H2O
 • haposta jäljelle jäänyt negatiivinen ioni (anioni) ja emäksestä jäljelle jäänyt positiivinen ioni (kationi) muodostavat suolan
 • HCl + NaOH --> NaCl + H2O

Työ 2. Sakkakokeita ja suoloja s.61

Liimataan taulukko vihkoon

Suolat:

 • suola = ionirakenteinen yhdiste
 • syntyy neutraloitumisreaktiossa ja metallien liuetessa happoon:
  • kirjoita reaktioyhtälö
  • kirjoita reaktioyhtälö
 • moniarvoinen happo = happo, joka voi luovuttaa monta vetyionia esim. rikkihappo ja hiilihappo
 • moniarvoinen emäs = emäs, jolla on monta OH-ionia esim. kalsiumhydroksidi

Suolojen käyttö:

 • ruoka, leivonnaiset, makeiset, lannoitteet, rakennusaineena

Suolojen ominaisuudet:

 • monet liukenevat hyvin veteen ja hajoavat vedessä ioneiksi
  • NaCl --> Na+ + Cl-
 • osa on niukkaliukoisia veteen ja tällöin ne saostuvat
 • liuokoisuutta tutkitaan sakkareaktioilla

 

Työ 3. Suolahappoa ja ammoniakkia

Havainnot:

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.