This is a free Purot.net wiki
 • View:

6. Hapot

DEMO

Mitä tapahtuu, kun väk. rikkihappoa laitetaan sokeripalan, kankaan ja puupalan päälle?

Johdantoa

 • mitä  hapot ovat?
 • mikä on happojen vastakohta?
 • oavtko kaikki hapot vaarallisia?
 • miten happamuus voidaan todeta?
 • mikä on pH?

Muistiinpanoja

Luonnossa esiintyvät hapot:

Teolliset hapot:

 

Mitä yhteistä on kaikilla hapoilla?

TYÖ 2. Magnesiumin liukeneminen happoihin

Tutki eri happojen pH.

Tutki, miten laimea suolahappo, typpihappo, rikkihappo, etikkahappo ja sitruunahappo reagoivat magnesiumin kanssa.

Havainnot:

TYÖ 3. Rikkihapon vaikutus

testataan, miten väkevä rikkihappo vaikuttaa sokeripalaan ja puupalaan.

TYÖ 4. Indikaattorin tutkiminen

Tutki seuraavien indikaattorien vaikutusta laimeaan suolahappoon, veteen ja natriumhydroksidiin.

Tutkittavat indikaattorit:

 • fenoliftaleiiini
 • bromitymolisininen (BTS)
 • mustikka
 • tee
 • pH-paperi

Kirjaa ylös havainnot.

 

RYHMÄTYÖ

Aiheet:

 1. Suolahappo 
 2. Typpihappo
 3. Rikkihappo
 4. Hiilihappo

Tee 5-10 min esitys luokalle aiheesta ja käsittele siinä seuraavia asioita:

 • hapon kemialline kaava
 • happomolekyylin hajoaminen vedessä (reaktioyhtälö)
 • onko kysessä vahva happo vain heikko  happo
 • hapon ominaisuudet
 • mihin happoa käytetään
 • ensi jokin työ, joka voidaan tehdä yhdessä.

TYÖ 5. Epämetallioksidin vesiliuos (opettaja tekee vetokaapissa)

Kaada 250 ml:n keittopulloon 50 ml vettä ja lisää sihhen viherpunaindikaattoria.

 • Minkä värinen liuos on?
 • Onko liuos hapan, emäksinen vain neutraali?

Laita rikinpolttokuppiin lukikankärjellinen rikkiä ja sytytä se palamaan kaasupolttimen avulla. Siirrä palava rikki keittopulloon veden pinnan yläpuolelle ja anna rikin palaa keittopullossa. Ravista pulloa välillä.

 • Mitä havaitset?
 • Miten selität ilmiön?

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.