This is a free Purot.net wiki
 • View:

2. Atomin elektronirakenteet ja niiden mallintaminen

Elektronirakenne kuorimallin mukaan

Bohrin atomimalli

ja energiatasokaavio

Kvanttimekaaninen atomimalli

kvanttimekaaninen atomalli

käsitteet:

 • pääkuori
 • atomiorbitaali
 • kvanttiluvut
  • pääkvanttiluku
  • sivukvanttiluku
  • magneettinen kvanttiluku
  • spinkvanttiluku

orbitaalit

Elektronirakenteiden kirjoittaminen kvanttimekaanisen mallin mukaan:

1) energiaminimiperiaate eli täyttymisjärjestys

2) Hundin sääntö

3) Paulin kieltosääntö

 

 

Muutokset atomin elektronirakenteessa

1) virittyminen

2) ionisoituminen 

Elektronirakenteet ja jaksollinen järjestelmä

 • pääryhmät
 • sivuryhmät

elektronikonfiguraatio jaksollisessa järjestelmässä

toinen video samasta aiheesta

 

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.