This is a free Purot.net wiki
  • View:

9. Metallit

1. Johdanto

Laadi käsitekartta metalleista.

Muistimetallit

 

Työ 1. Alkemiaako?

kts työ oppikirjasta s.69

2. Metallien jalostus ja käyttö

Malmin jalostus

Laadi kaavio,miten malmista tulee rautaa.

Työ 1 Kivien tunnistaminen

oppikirja s. 77

3. Metallien jalous

Työ 2. Metallit ja suolahappo.

Laita metallit reaktionopeuden mukaiseen järjestykseen.

Työ 3. Metallien jännitesarja

Laita kennoihin eri aineita oheisen taulukon mukaisesti ja havaintoja eri kennoissa tapahtuvista reaktioista noi 5 minuutin ajan. Aseta metallit järjestykseen reaktiivisuuden perusteella.

4. Sähkökemiaa

Työ 1. Sähköä eri metalleista

A. Saat opettajalta eri metalleja, sähköjohtoja, jännitemittarin,      perunan ja hauenleukoja.

  • Keksi miten saat sähköä aikaiseksi.
  • miten saat mahdollisimman suuren jännitteen

B. Toista koe isoilla metallilevyillä ja käytä liuoksen laimeaa salmiakkiliuosta.

Työ 2. Kuivaparin mallintaminen

Aseta grafiittielektrodit laimeaan sinkkikloridliuokseen. Kytke elektrodit ja lamppu virtalähteeseen ja säädä jännite 2-3 V.

Työ 3. Avaimen kuparointi

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.